Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2015

Thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2015

CON Ở NƠI XA

-CON Ở NƠI XA
Sáng tác : MaiLy - Hòa âm: Trọng Nhân -  Biểu Diễn: MaiLy

SÁO CÁT NGÀY TRỞ VỀ

-SÁO CÁT NGÀY TRỞ VỀ
Sáng tác : MaiLy - Hòa âm: Trọng Nhân -  Biểu Diễn: Mỹ Hạnh

SÁO CÁT MẾN THƯƠNG

-SÁO CÁT MẾN THƯƠNG
Sáng tác và Hòa âm: Trọng Nhân -  Biểu Diễn: Mỹ Hạnh - Lời: Nguyễn Hoàng

SÁO CÁT NIỀM TIN THẮP SÁNG

-SÁO CÁT NIỀM TIN THẮP SÁNG
Sáng tác và Hòa âm: Trọng Nhân -  Biểu Diễn: Mỹ Hạnh - Lời: Nguyễn Hoàng

SÁO CÁT NIỀM THƯƠNG NHỚ

-SÁO CÁT NIỀM THƯƠNG NHỚ
Sáng tác : MaiLy - Hòa âm: Trọng Nhân -  Biểu Diễn: Mỹ Hạnh