Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
SÁNG TÁC : TRỌNG NHÂN
TIẾNG HÁT: TỐP CA SÁO CÁT- HÌNH ẢNH SÁO CÁT