Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

EXSULTET

EXSULTET 

HOAN CA PHỤC SINH 2014 
Tiếng hát : Trọng Nhân (Lm PL Trần Khôi)

Thứ Hai, ngày 31 tháng 3 năm 2014

SÁO CÁT NGÀY TRỞ VỀ

SÁO CÁT NGÀY TRỞ VỀ 

Sáng tác - Mai Ly ; Tiếng hát - Mỹ Hạnh ; FLV&Hòa âm - Trọng Nhân 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014

Thứ Năm, ngày 06 tháng 2 năm 2014

VỀ VỚI CỘI NGUỒN 
SÁNG TÁC & HÒA ÂM : TRỌNG NHÂN 
TIẾNG HÁT : MỸ HẠNH 

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 1 năm 2014

VỀ VỚI CỘI NGUỒN

-VỀ VỚI CỘI NGUỒN-

Sáng tác - Tiếng hát - Âm thanh - FLV : Trọng Nhân 

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 1 năm 2014

HÀI NHI TUYỆT VỜI

HÀI NHI TUYỆT VỜI 

Sáng tác : Trọng Nhân - Tiếng hát : Mỹ Hạnh - Âm thanh & FLV : Trọng Nhân 

Thứ Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2013

ĐÊM NOEL

ĐÊM NOEL
FLV: Trọng Nhân - Tiếng hát : Thanh Việt&Mỹ Hạnh(Sáo Cát)
Sáng tác: Xuân Ly Băng &Xuân Thảo