Thứ Ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2014

CA KHÚC VỀ BÊN MẸ

   KHỞI TRỐNG KHAI MẠC ĐẠI HỘI  LAVANG LẦN THỨ 30 NĂM 2014
CA KHÚC VỀ BÊN MẸ
Sáng tác : Trọng Nhân  -  Hòa Âm : Đắc Quốc
Biểu Diễn : Các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Huế
Biên Đạo Múa : Nữ Tu Trần thị Nga & Nữ Tu Nguyễn thị Chính

                                  

Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

EXSULTET

EXSULTET 

HOAN CA PHỤC SINH 2014 
Tiếng hát : Trọng Nhân (Lm PL Trần Khôi)

Thứ Hai, ngày 31 tháng 3 năm 2014

SÁO CÁT NGÀY TRỞ VỀ

SÁO CÁT NGÀY TRỞ VỀ 

Sáng tác - Mai Ly ; Tiếng hát - Mỹ Hạnh ; FLV&Hòa âm - Trọng Nhân 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014

Thứ Năm, ngày 06 tháng 2 năm 2014

VỀ VỚI CỘI NGUỒN 
SÁNG TÁC & HÒA ÂM : TRỌNG NHÂN 
TIẾNG HÁT : MỸ HẠNH