Thứ Ba, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2015

02. BÒ VÀNG

BÒ VÀNG
Diễn Nguyện Giáng Sinh 2014
Thiếu Nhi Sáo Cát

03. VỌNG TRỜI CAO

VỌNG TRỜI CAO
Diễn Nguyện Giáng Sinh 2014
Thiếu Nhi Sáo Cát

04. TRUYỀN TIN

TRUYỀN TIN
Diễn Nguyện Giáng Sinh 2014
Thiếu Nhi Sáo Cát

05. MAGNIFICAT

MAGNIFICAT
Diễn Nguyện Giáng Sinh 2014
Thiếu Nhi Sáo Cát

06. HOẠT CẢNH GIÁNG SINH

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
Diễn Nguyện Giáng Sinh 2014
Thiếu Nhi Sáo Cát

07. JOY TO THE WORLD

JOY TO THE WORLD
Diễn Nguyện Giáng Sinh 2014
Thiếu Nhi Sáo Cát