Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
SÁNG TÁC : TRỌNG NHÂN
TIẾNG HÁT: TỐP CA SÁO CÁT- HÌNH ẢNH SÁO CÁT